Gerechtelijk traject

Een gerechtelijke procedure

Een gerechtelijke procedure mogen wij volgens de wet niet o.b.v. No Cure No Pay aanbieden. Re-Effect kan voor u de gerechtelijke incassowerkzaamheden onder de navolgende voorwaarden op zich nemen:

 

A      Re-Effect in de gerechtelijke fase bij Cliënt als voorschot in rekening brengt de kosten van de dagvaarding en het verschuldigde griffierecht;

 

B      Re-Effect bij zaken waarbij bijstand van een advocaat noodzakelijk is (voor zaken > € 25.000,00), een voorschotnota bij Cliënt in rekening zal brengen, alsmede de kosten van de advocaat;

 

C      Betalingen na het uithanden geven van de incasso strekken als eerste in mindering op de aan Re-Effect toekomende kosten (proces-, incasso-  en executiekosten);

 

D      Bij (gedeeltelijke) betaling brengt Re-Effect afwikkelingskosten in rekening over de hoofdsom en rente;

 

E      Bij (gedeeltelijk) oninbare dossiers en/of bij een afwijzend vonnis, brengt Re-Effect het navolgende bij Cliënt in rekening:

 

  1. de proceskosten, voor zover deze niet door het voorschotbedrag en de gedane betalingen worden gedekt;
  2. de executiekosten, voor zover deze niet door het voorschotbedrag en de gedane betalingen worden gedekt;
  3. de proces-, incasso-, executie- en afwikkelingskosten indien;
    a. het dossier conform verzoek Cliënt gesloten wordt;
    b. Re-Effect zich genoodzaakt ziet tot sluiting over te gaan omdat Cliënt Re-Effect – ondanks herhaaldelijk verzoek – zonder bericht of instructie laat.
  4. de kosten van een eventuele advocaat, voor zover deze niet door het voorschotbedrag en de gedane betalingen worden gedekt;

Succesvol incasseren, dat is wat Re-Effect doet!

Mocht blijken dat een debiteur blijkens het GBA vertrokken is onbekend waarheen of mocht blijken dat de deurwaarder de dagvaarding niet kan betekenen omdat de debiteur in de praktijk niet meer woonachtig is op het aangegeven adres volgens het GBA, dan zal Re-Effect tot sluiting overgaan en de dossierkosten van € 30,00 bij Cliënt in rekening brengen.

 

Indien een comparitie wordt bevolen door de Rechtbank, sector Kanton, zal Re-Effect en/of deurwaarder deze voor Cliënt waarnemen. De kosten welke hiervoor in rekening worden gebracht bedragen € 130,00 per uur. Vorderingen boven de € 25.000,00 dienen voor de Rechtbank. Deze zaken zullen worden behandelt door een advocaat tegen een uurtarief van € 200,00.

 

Alle genoemde bedragen op dit opdrachtformulier zijn exclusief BTW.

Re-Effect Flevoland


036 525 49 21
info@re-effectflevoland.nl

Novemberstraat 31
1335 EX Almere

KvK: 32152763
BTW nr.: NL001189978B41