Privacy

Privacy Statement

Uw Privacy en de bescherming van persoonsgegevens door Re-Effect

 

Deze website is er om u van dienst te zijn en u nuttige informatie te verschaffen. Wanneer u de website ‘Re-Effect ’ bezoekt, streven wij ernaar uw persoonsgegevens op het Internet te beschermen. Uw recht op privacy en de bescherming van uw persoonsgegevens is voor Re-Effect van primair belang. Hieronder vindt u de richtlijnen die wij hanteren ter bescherming van de informatie die u tijdens een bezoek aan onze website aan ons verstrekt.

 

Re-Effect vraagt alleen om specifieke persoonsgegevens

 

Op een aantal specifieke plaatsen op onze website vragen wij u om informatie die nodig is om uw bezoek aan de website efficiënter te maken, of u na uw bezoek verder van dienst te zijn. U kiest er helemaal zelf voor om hieraan mee te werken. Wij kunnen u bijvoorbeeld om informatie vragen bij uw aanmelding of inschrijving voor onze diensten. In dat geval zouden wij u om de volgende nodige gegevens kunnen vragen: uw naam, de naam van uw bedrijf, uw e-mail adres, telefoonnummer, adres, soort bedrijf, Kamer van Koophandelnummer, eventuele opmerkingen alsmede andere soortgelijke informatie die nodig is voor uw aanmelding of inschrijving voor onze diensten. Mochten wij u ooit om specifiek andere gegevens vragen, dan zullen wij dat van tevoren aangeven. In geval van nieuwsbrieven en mailings is het te allen tijde mogelijk om uw inschrijving ongedaan te maken.

 

Re-Effect gebruikt uw persoonsgegevens voor specifieke doeleinden

 

De gegevens die u ons verstrekt zullen vertrouwelijk worden behandeld en uitsluitend worden gebruikt ter ondersteuning van uw klantenrelatie met Re-Effect. Zo willen wij u onder andere helpen bij het snel vinden van informatie over Re-Effect en u wijzen op onze producten, recente handelsinformatie, economische informatie en andere producten en diensten van Re-Effect. Intermediairs van Re-Effect en andere bedrijven die toegang hebben tot uw persoonsgegevens en gegevens van toekomstige klanten zijn verplicht de informatie vertrouwelijk te behandelen en het niet te gebruiken voor andere doeleinden dan de verlening van diensten namens Re-Effect.

 

U kunt er op elk moment voor kiezen om u uit te schrijven voor verdere marketingactiviteiten van Re-Effect

 

Wij zullen u informatie sturen met betrekking tot onze verschillende producten en diensten, of met betrekking tot andere producten en diensten die wij voor u van belang achten. Deze directe mailings zullen alleen door Re-Effect (of intermediairs die namens Re-Effect diensten verlenen en dienovereenkomstig een geheimhoudingsverklaring moeten ondertekenen) worden verstuurd. Indien u zulke mailings niet meer van ons wilt ontvangen, gelieve dat aan ons door te geven wanneer u uw persoonlijke gegevens aan ons verstrekt. U kunt u dus te allen tijde uitschrijven voor verdere informatie van Re-Effect. Re-Effect zal uw persoonsgegevens niet aan derden ter beschikking stellen zonder uw toestemming. Uw persoonlijke gegevens (zoals naam, adres en telefoonnummer) zullen niet worden doorgegeven of verkocht worden aan derden voor gebruik ten aanzien van marketingactiviteiten zonder uw voorafgaande toestemming. Wij delen uw gegevens uitsluitend met intermediairs van Re-Effect die diensten verlenen namens Re-Effect.

 

Re-Effect helpt u met het bijhouden van uw persoonlijke gegevens

 

U kunt de informatie die Re-Effect over u via het Internet heeft verzameld opvragen via info@reeffect.nl Feitelijke onjuistheden in deze gegevens kunnen gecorrigeerd worden door contact op te nemen met info@reeffect.nl

 

“Wat moet ik nog meer weten over mijn privacy?”

 

Websites en diensten van derden die via deze website toegankelijk zijn, hebben afzonderlijke richtlijnen ten aanzien van privacy en gegevensverzameling. Deze zijn onafhankelijk van die van Re-Effect. Re-Effect heeft geen verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid voor deze onafhankelijke richtlijnen of acties. U bent zelf verantwoordelijk voor de bescherming van uw wachtwoorden of alle informatie betreffende uw klantenrelatie met Re-Effect. Wij raden u aan voorzichtig en verantwoordelijk te werk te gaan wanneer u online verbonden bent. Indien u online persoonlijke informatie verstrekt die algemeen toegankelijk is, dan is het mogelijk dat u ongevraagde boodschappen van derden ontvangt. Hoewel wij er naar streven uw persoonlijke gegevens te beschermen, geeft Re-Effect geen zekerheid of garantie ten aanzien van de bescherming van enige informatie die u aan ons verstrekt. Dit doet u daarom op eigen risico.

 

Aansprakelijkheid voor software dat door virussen besmet is

 

Alhoewel Re-Effect naar eigen goeddunken, alles in het werk heeft gesteld om deze website virus vrij te houden, zijn wij op geen enkele wijze aansprakelijk voor personen, schade aan eigendommen, of directe, indirecte, incidentele of latere financiële schade als gevolg van het overdragen of downloaden van computervirussen. Aansprakelijkheid voor schade aan hardware, verlies van gegevens, verandering van gegevens of down-time is met name uitgesloten.

 

Technische toegankelijkheid

 

Re-Effect is niet aansprakelijk voor de probleemloze en onafgebroken toegang tot het Internet, noch voor personen, schade aan eigendommen, of directe, indirecte, incidentele of latere financiële schade.

 

Gedeeltelijke nietigheid

 

Mocht enig artikel, onderdeel of voorziening, deel uitmakend van deze voorwaarden, nietig, ongeldig of onuitvoerbaar zijn, dan zal dit de overige voorwaarden niet aantasten. Iedere voorwaarde of gedeelte daarvan die nietig, ongeldig of onuitvoerbaar zou zijn zal in dat geval zodanig moeten worden geïnterpreteerd dat het beoogde doel van deze voorwaarde zo veel als redelijkerwijze mag worden verwacht, zal worden nagekomen.

 

Toepasselijk recht en bevoegde rechter

 

Deze voorwaarden zijn opgemaakt naar Nederlands Recht en zullen dienovereenkomstig worden nagekomen en nageleefd zonder verwijzing naar enige conflictenrechtelijk principe. Alle geschillen die ontstaan naar aanleiding van deze voorwaarden zijn onderworpen aan het oordeel van de bevoegde rechter te Zwolle. Indien u onze website bezoekt dan doet u dit op eigen initiatief en bent u dientengevolge zelf verantwoordelijk voor de naleving van het op u toepasselijke recht en regelgeving.

Re-Effect Flevoland


036 525 49 21
info@re-effectflevoland.nl

Novemberstraat 31
1335 EX Almere

KvK: 32152763
BTW nr.: NL001189978B41